Jira Core logo

Zastosowanie: Oprogramowanie do zarządzania projektami biznesowymi

  • Błyskawicznie wyświetlaj wszystkie informacje dotyczące projektu dzięki systemowi Jira Core, zarządzaj projektami i organizuj pracę zespołu.

Zarządzaj projektami

Zarządzanie projektami i zadaniami w systemie Jira Core rozpoczyna się od przepływu pracy. Procedury przepływu pracy definiują proces i umożliwiają zespołowi śledzenie zadań. Chmurowe wdrożenia systemu Jira Core oferują tablice, które pozwalają na wizualizację przepływów pracy oraz przeciąganie i upuszczanie zadań z obszaru „do zrobienia” do obszaru „gotowe”. Obecnie dostępne wyłącznie w wersji Cloud.

Jira Core - zarządzanie stanem zadań
Jira Core - komentowanie zadań

Monitoruj szczegóły

Zarządzanie zadaniami jest łatwiejsze, gdy można korzystać ze stanów, komentarzy i załączników dostępnych w jednym miejscu. Każdy może z łatwością uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu bez konieczności wysyłania wiadomości e-mail lub organizowania spotkań. Dodatkowo, powiadomienia pomagają koncentrować się na właściwych sprawach.

Mierz wydajność

Ile zadań jest wciąż w trakcie realizacji? Który członek zespołu jest przeciążony? Korzystając z systemu Jira Core, możesz monitorować stan projektów realizowanych przez zespół na wiele sposobów: za pośrednictwem krótkiego streszczenia, dostosowywanych pulpitów nawigacyjnych, a nawet wstępnie zdefiniowanych raportów. Wystarczy dodać widok kalendarza.

Jira Ciore - wykresy realizacji zadań
Jira Core - wdrożenie w Twojej firmie

Rozpocznij wygodne i wydajne monitorowanie projektów bieznesowych

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą celem prezentacji możliwości oprogramowania JIRA Core i omówienia wymagań.