Logo bitbucket

Zastosowanie: Tworzenie kodu, zarządzanie i współpraca.

  • Bitbucket to rozwiązanie do obsługi repozytoriów Git dla profesjonalnych zespołów. Rozproszony system kontroli wersji, który umożliwia sprawną współpracę wewnątrz zespołu.

Ulepszona współpraca nad kodem

Wydajniej zatwierdzaj zmiany w kodzie dzięki żądaniom pobrania. Prowadź dyskusje bezpośrednio na poziomie kodu źródłowego dzięki funkcji komentarzy liniowych.

Rozwiązanie Git zapewniające skalowalność

Nieprzerwany dostęp dzięki Bitbucket Data Center. Duża wydajność wszędzie tam, gdzie jesteś.

Bitbucket pull request
Bitbucket repozytoria

Elastyczne modele wdrożenia

Korzystaj z elastycznych modeli wdrażania dla zespołów dowolnej wielkości i o różnych potrzebach. Hostuj w naszej chmurze lub zarządzaj na własnych serwerach.

Nieograniczona liczba prywatnych repozytoriów

Uzyskaj dostęp do nieograniczonej liczby prywatnych i publicznych repozytoriów dzięki narzędziu Bitbucket. Bitbucket Cloud jest bezpłatnym rozwiązaniem dla małych zespołów do 5 osób.

Bezpieczny przepływ pracy

Zapobiegaj błędom, ustawiając uprawnienia na poziomie gałęzi, aby kontrolować działania użytkowników. Ustawiaj odpowiednie zezwolenia na poziomie projektu, repozytorium lub gałęzi.

Bitbucket uprawnienia do branchy
Logo Quality Assurance

Wygodne wersjonowanie przełoży się na wzrost jakości kodu

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą celem prezentacji możliwości oprogramowania Bitbucket i omówienia wymagań.