Logo bamboo

Zastosowanie: Tworzenie, testowanie i wdrażanie.

  • Rozwiązanie Bamboo Server wybierane jest przez profesjonalne zespoły, jako narzędzie do ciągłej integracji, wdrażania i dostarczania.

Buduj

Narzędzie Bamboo umożliwia tworzenie kodu i służy jako serwer do ciągłej integracji i kompilacji. Twórz wieloetapowe plany kompilacji, ustawiaj wyzwalacze rozpoczynające kompilację po zatwierdzeniu oraz przypisuj agenty do krytycznych procesów kompilacji i wdrożeń.

Testuj

Testowanie jest kluczowym zadanie w procesie ciągłej integracji. Przeprowadzaj automatyczne testy z poziomu narzędzia Bamboo po każdej zmianie wprowadzonej w kodzie. Automatyczne testy równoległe pozwalają w pełni wykorzystać możliwości rozwój oprogramowania z metodykami zwinnymi i jeszcze sprawniej wyłapywać błędy.

Testy Bamboo
Marketplace Bamboo

Wydawaj

Narzędzie Bamboo zapewnia najwyższej klasy wsparcie procesu ciągłego dostarczania oprogramowania. Zezwolenia w poszczególnych środowiskach umożliwiają automatyzację żmudnego procesu wdrażania do każdego środowiska z osobna oraz jednoczesną kontrolę przepływu pracy.

Łącz

Bamboo zapewnia najlepszą integrację z usługami Jira Software i Bitbucket oraz narzędziami Fisheye i Hipchat. Ułatwia także proces ciągłej integracji dzięki ponad 150 dodatkom dostępnym na stronie Atlassian Marketplace oraz daje możliwość utworzenia własnych dodatków!

Kod HTML

Zautomatyzuj testowanie i wydawanie swoich aplikacji

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą celem prezentacji możliwości oprogramowania Bamboo i omówienia wymagań.